ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ογκομέτρηση συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την διαδικασία και την νομοθεσία ογκομετρήσεων των δεξαμενών καυσίμων. Αν δεν βρείτε την απάντηση που ψάχνετε στις συχνές ερωτήσεις, επικοινωνήστε για να σας απαντήσουμε άμεσα.

Ογκομετρήσεις δεξαμενών πρατηρίων

Ναι. Όλες οι δεξαμενές πρατηρίων αλλά βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ογκομέτρησης.

Το πιστοποιητικό ογκομέτρησης αποτελεί την τεκμηρίωση για την ακριβής ποσότητα καυσίμου που περιέχει ή χωράει η δεξαμενή σας. Εκτός από άλλη μία νομική υποχρέωση, σας βοηθάει να γνωρίζετε ακριβώς τον όγκο καυσίμου των δεξαμενών σας προς δικό σας όφελος. Κάθε λίτρο καυσίμου κοστίζει. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων ογκομέτρησης αξίζει δεν κοστίζει.

Το πιστοποιητικό ογκομέτρησης πρέπει να εκδίδετε κάθε 10 χρόνια.

Ναι. Η τρέχουσα νομοθεσία είναι εξαιρετικά αυστηρή όταν δεν υπάρχει ή έχει λήξει το πιστοποιητικό ογκομέτρησης.

Ναι. Στην περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικών ογκομέτρησης δεξαμενών πρατηρίων, θα πρέπει να δηλωθούν στο μητρώο εξοπλισμού του πρατηρίου σας στην ΑΑΔΕ. Σίγουρα επίσης θα πρέπει να ενημερωθούν οι νέοι ογκομετρικοί πίνακες στο σύστημα εισροών εκροών.  

Όχι σε καμία περίπτωση. Το εργαστήριο μας υποχρεούται για διατηρεί αρχείο για τουλάχιστον 10 χρόνια όλων των πιστοποιητικών που εκδίδει. Εφόσον το πιστοποιητικό σας βρίσκετε σε ισχύ επικοινωνείτε μαζί μας και επανεκδίδουμε το πιστοποιητικό.

Η τρεχουσά σχετική νομοθεσία με τις ογκομετρήσεις αναφέτεται στους παρακάτω νόμους:

Το πιστοποιητικό ογκομέτρησης και βαθμονόμησης αποτελεί τεκμηρίωση του όγκου χωρητικότητας της κάθε δεξαμενής. Με βάση των ογκομετρικών πινάκων του πιστοποιητικού ογκομέτρησης ο κατασκευαστής του συστήματος εισροών εκροών ρυθμίζει το σύστημα του.

Η διαδικασία ογκομέτρησης και έκδοσης του πιστοποιητικό ογκομέτρησης και διακρίβωσης της δεξαμενής γίνεται μόνο από διακριβωμένα εργαστήρια σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 στο αντίστοιχο πεδίο διακρίβωσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Η ογκομέτρηση μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε διακριβωμένο εργαστήριο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 στο αντίστοιχο πεδίο διακρίβωσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) που επιλέξετε. Παρέχουμε τους ογκομετρικούς πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή για την άμεση εισαγωγή σε οποιοδήποτε σύστημα εισροών εκροών χρησιμοποιείται. 

Αναλαμβάνουμε ογκομετρήσεις υπέργειων και υπόγειων δεξαμενών πρατηρίων χωρητικότητας από 1 έως 200 m3. Ο εξοπλισμός και η τεχνογνωσία μας επιτρέπει την ογκομέτρηση όλων τύπων δεξαμενών καυσίμων.

Η υποχρέωση πιστοποιητικού ογκομέτρησης δεν έχει να κάνει την παλαιότητα της δεξαμενής. Θα πρέπει να έχετε πιστοποιητικό ογκομέτρησης από την πρώτη στιγμή λειτουργίας.

Αναλαμβάνουμε την ογκομέτρηση δεξαμενών πρατηρίων σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Με τον κατάλληλο προγραμματισμό των διαδικασιών ελαχιστοποιούμε τους χρόνους ολοκλήρωσης της διαδικασίας άμεσα χωρίς μεσάζοντες.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της ογκομέτρησης έχει να κάνει με το πλήθος των δεξαμενών αλλά και τον όγκο χωρητικότητας των δεξαμενών σας. Σε καμία περίπτωση ο χρόνος ολοκλήρωσης μίας δεξαμενής δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία ημέρα, σύμφωνα με το πρότυπο διακρίβωσης που ακολουθούμε.

Η διαδικασία συνήθως είναι η ίδια αλλά εποπτεύεται από την εκάστοτε τελωνειακή αρχή. Η τελωνειακή αρχή ζητάει εκ των προτέρων όλα τα πιστοποιητικά του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί όπως και τα πλήρη στοιχεία των τεχνικών που ολοκληρώσουν την ογκομέτρηση. Το εργαστήριο μας έχει τη σχετική εμπειρία οπότε δεν πρέπει να σας προβληματίζει.

Ογκομετρήσεις βυτιοφόρων

Ναι. Όλες οι δεξαμενές πρατηρίων αλλά βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ογκομέτρησης.

Το πιστοποιητικό ογκομέτρησης αποτελεί την τεκμηρίωση για την ακριβής ποσότητα καυσίμου που περιέχει ή χωράει η δεξαμενή σας. Εκτός από άλλη μία νομική υποχρέωση, σας βοηθάει να γνωρίζετε ακριβώς τον όγκο καυσίμου των δεξαμενών σας προς δικό σας όφελος. Κάθε λίτρο καυσίμου κοστίζει. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων ογκομέτρησης αξίζει δεν κοστίζει.

Το πιστοποιητικό ογκομέτρησης πρέπει να εκδίδετε κάθε 10 χρόνια.

Ναι. Η τρέχουσα νομοθεσία είναι εξαιρετικά αυστηρή όταν δεν υπάρχει ή έχει λήξει το πιστοποιητικό ογκομέτρησης.

Όχι. Η διαδικασία ογκομέτρησης – βαθμονόμησης και έκδοσης πιστοποιητικών των δεξαμενών γίνεται αποκλειστικά και μόνο από διακριβωμένα εργαστήρια σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 στο αντίστοιχο πεδίο διακρίβωσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Όχι. Το εργαστήριο μας είναι υπεύθυνο για την εγκυρότητα και ιχνηλασιμότητα του πιστοποιητικού που σας παρέχουμε. Θα πρέπει να έχετε το πιστοποιητικό προς επίδειξη σε οποιονδήποτε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό σας ζητηθεί.

Ναι. Ειδικότερα στην περίπτωση βυτιοφόρων έως 1000L, θα πρέπει να σας ζητηθεί και κατά τον τακτικό έλεγχο KTEO.

Όχι απαραίτητα. Το εργαστήριο μας προβλέπει την επανέκδοση του πιστοποιητικού στα νέα στοιχεία ιδιοκτησίας όμως ως χρόνος λήξης του πιστοποιητικού μετράει από τον χρόνο έκδοσης του αρχικού πιστοποιητικού.

Όχι σε καμία περίπτωση. Το εργαστήριο μας υποχρεούται για διατηρεί αρχείο για τουλάχιστον 10 χρόνια όλων των πιστοποιητικών που εκδίδει. Εφόσον το πιστοποιητικό σας βρίσκετε σε ισχύ επικοινωνείτε μαζί μας και επανεκδίδουμε το πιστοποιητικό.

Η προγενέστερη νομοθεσία προέβλεπε πρακτικό ογκομέτρησης από επιτροπή ορισμένη από την διεύθυνση του εκάστοτε τελωνείου. Τα πρακτικά ογκομέτρησης από επιτροπές των τελωνίων έχουν και αυτά χρονική ισχύ 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης τους. Αυτά φέρουν σφραγίδα του τελωνίου καθώς και τις υπογραφές της επιτροπής.

Προσοχή! Κατά τον μεταβατικό χρόνο εφαρμογής της τρέχουσας νομοθεσίας και για να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας διακρίβωσης των εργαστηρίων, δόθηκε η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις πρακτικού ογκομέτρησης από τα εργαστήρια ογκομετρήσεων έως την καταλυτική ημερομηνία εφαρμογής του νόμου τα οποία δεν ισχύουν πλέον.

Η τρεχουσά σχετική νομοθεσία με τις ογκομετρήσεις αναφέτεται στους παρακάτω νόμους:

Αναπόσπαστο κομμάτι του πιστοποιητικού ογκομέτρησης αποτελεί η διακριβωνομένη ορειχάλκινη βέργα που συνοδεύει το πιστοποιητικό. Η βέργα είναι χαραγμένη ανά χιλιοστό ώστε να μπορεί να ελεγχθεί ο όγκος καυσίμου βάση του ογκομετρικού πίνακα στο συγκεκριμένο ύψος της στάθμης. Οι παλιές βέργες είχαν ενδείξεις μόνο για συγκεκριμένο όγκο καυσίμου. Σε οποιοδήποτε έλεγχο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να συνοδεύσουν το πιστοποιητικό καθώς δεν είναι διακριβωμένες και δεν αποτελούν μέρος ή τεκμηρίωση της διαδικασίας. Παρόλα αυτά για καθαρά δικιά σας ευκολία δεν απαγορεύεται να τις χρησιμοποιείται.   

Όχι. Η ογκομέτρηση, βαθμονόμηση και έκδοση πιστοποιητικών δεξαμενών καυσίμων γίνεται μόνο από διακριβωμένα εργαστήρια σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 στο αντίστοιχο πεδίο διακρίβωσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Προσπαθούμε να κάνουμε τον καλύτερο προγραμματισμό βάση των αναγκών των πελατών μας. Με τον κατάλληλο προγραμματισμό των διαδικασιών μπορούμε να παρέχουμε και αυτή τη δυνατότητα.

Με τον κατάλληλο προγραμματισμό των διαδικασιών που παρέχουμε, φροντίζουμε ώστε η πρώτη φάση της διαδικασίας ογκομέτρησης και λήψεων όλων των μετρήσεων πρωτογενών δεδομένων να γίνετε σωστά, με ακρίβεια αλλά και όσο το δυνατόν πιο σύντομα για εσάς. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης το όχημα σας μπορεί να αποχωρίσει από το εργαστήριο. Σε δεύτερη φάση η επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων και έκδοσης των πιστοποιητικών ογκομέτρησης μπορεί να διαρκέσει λίγο περισσότερο. Σε αυτή την περίπτωση αποστέλλουμε τα πιστοποιητικά στην έδρα σας με courier.