ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με εμπειρία στις ογκομετρήσεις από το 2005
παρέχουμε λύσεις

Με μια ιστορική διαδρομή από 1976 στον χώρο των υγρών καυσίμων, το πρωτοπόρο μας τμήμα
ογκομετρήσεων, αποτελεί πλέον διακριβωμένο εργαστήριο ογκομετρήσεων δεξαμενών καυσίμων.

Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις ανάγκες από την πλευρά του πρατηριούχου
και μεταφορέα υγρών καυσίμων η εταιρία μας μοιράζετε την γνώση και την εμπειρία
μέσα από μια ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών.

 

Υπηρεσίες ογκομέτρησης

Εξοπλισμένο εργαστήριο ογκομετρήσεων δεξαμενών καυσίμων με ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις, κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό και υψηλή τεχνική επάρκεια.

Τεχνική Υποστήριξη

Άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό έτοιμο να φέρει
εις πέρας τις διαδικασίες με υπευθυνότητα και ακρίβεια.  

Έλεγχος ποιότητας της διαδικασίας

Οι διαδικασίες που καθορίζει το σύστημα διαχείρισης
ISO 17025 ακολουθούνται πιστά σε όλα επίπεδα,
διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και αμεροληψία της
διαδικασίας. Αξιολογούμε και λαμβάνουμε όλες τις
διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες που απαιτεί το
σύστημα.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα τήρησης και ασφάλειας δεδομένων
που επεξεργαζόμαστε. Έχουμε προβλέψει και τηρούμε αυστηρά
μέτρα εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας των δεδομένων σας.

Η σωστή και ακριβής ογκομέτρηση των δεξαμενών δίνει τον πλήρη έλεγχο του κόστους των καυσίμων. Κάθε λίτρο καυσίμου αξίζει.

Υπεύθυνα και Αξιόπιστα

Ολοκληρωμένες λύσεις ογκομετρήσης

Ογκομέτρηση βυτίων

Από το πιο μικρό βυτίο διανομής έως και 40m3 . Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις εγκαταστάσεις μας χωρίς τη προμήθεια κάποιου υλικού από εσάς.

Ογκομέτρηση πρατηρίων

Υπόγειες και υπέργειες δεξαμενές πρατηρίων  έως και 200 m3. Ο εξοπλισμός και η τεχνική μας επάρκεια ολοκληρώνει την διαδικασία απροβλημάτιστα αξιόπιστα και γρήγορα.

Βαθμονόμηση Δεξαμενών

Άριστα αποτελέσματα με χρήση ογκομετρικών δοχείων με μέσο διακρίβωσης το νερό ύδρευσης δικτύου σύμφωνα με τα πρότυπα EURAMET cg-21 Version 2.1 (09/2021).

Ποια είναι η διαδικασία ογκομέτρησης που ακολουθούμε